Üzletszabályzat

Az esetlegesen bekövetkező, időszakos változásokat piros színnel kiemelten tesszük közzé.

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.


1. Tájékoztató adatok

A márkabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Üzletek adatai

 
            Márkabolt MOM Park A márkabolt.hu üzemeltetője:: SystemLock Kft.  
A tárhelyet biztosító szolgáltató: a weboldalt és a hozzá tartozó adatokat a DOMOTHERM Kft. saját szervere tárolja, melynek üzemeltetését illetve folyamatos működését a SystemLock Kft. (1173.Budapest Pesti út 17.) biztosítja.

2. Engedélyek, tanúsítványok 3. Vevőszolgálat, panaszkezelés

A DOMOTHERM Kft. a vevői igények kielégítésére és a panaszok kezelésére vevőszolgálatot működtet, mely a vevők a következők szerint érhetnek el:

Személyesen:
A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére: A vevő a panaszát szóban vagy írásban (postai úton, e-mail-ben vagy faxon) is megteheti. A szóbeli panaszt a Vevőszolgálat azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vevőszolgálat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb a beérkezést követően harminc napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a DOMOTHERM Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.


A panasz elutasítása esetén a vevő – a lakóhelye szerint illetékes vagy a Domotherm Kft. székhelye szerint illetékes - békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületi eljárását fogyasztónak minősülő természetes személy vevőink, valamint az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet vevőink kezdeményezhetik.
A békéltető testületek illetékessége és elérhetőségei alább találhatók.
A DOMOTHERM Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: 
[email protected]; 
Megnevezés Székhely Illetékességi terület Elérhetőség
Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina körút 99. I. em. 111. Budapest Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 1 488-2131
Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu/
 
Pest Vármegyei Békéltető Testület 1055 Budapest,
Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.
Pest vármegye Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 1 792-7881
Weboldal: http://panaszrendezes.hu/
 
Baranya Vármegyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. Baranya, Somogy Tolna vármegye Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 72 507-154
Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu/

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád vármegye Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 46 501-090
Weboldal: https://bokik.hu/bekelteto-testulet
 
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.  Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegye Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. 
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 62 554-250/118
Weboldal: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/
 
 
Fejér Vármegyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 22 510-310
Weboldal: https://www.bekeltetesfejer.hu/
 
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/A Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A
E-mail: [email protected]  
Telefon: +36 96 520-217 
Weboldal: https://bekeltetesgyor.hu/hu/
 
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 4025 Debrecen,
Vörösmarty utca 13-15.
Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 52 500-710
Weboldal: https://www.hbmbekeltetes.hu/
 

A fentiek mellett panasz esetén a fogyasztónak minősülő (természetes személy) vevő a lakóhelye szerinti illetékes járáshivatalhoz vagy a Domotherm Kft. székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz is fordulhat.
A Domotherm Kft. székhelye illetékes járási hivatal:
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII. Kerületi Járási Hivatala
Cím: 1181 Budapest, Városház utca 16.
Telefonszám: (1) 296 1400
E-mail: [email protected]

A DOMOTHERM Kft. nem tartozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.
A márkabolt.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.
A márkabolt.hu oldalainak frissítése naponta történik, mely a dátummal ellenőrizhető.

4. Regisztráció

A márkabolt.hu webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A DOMOTHERM Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A DOMOTHERM Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának megszüntetését az adminisztrátortól e-mailben (
[email protected]).
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

5. A termékekről

A márkabolt.hu kizárólag új termékeket értékesít.
A DOMOTHERM Kft. márkabolt az alábbi termékcsoportok kereskedője:
A markabolt.hu webáruházban található sütő és főzőlap szettek, sütő és főzőlap és mosogatógép szettek, mosógép és szárítógép szettek nem megbonthatóak, a szettekben szereplő termékek más termékre nem cserélhetőek!
A kínált termékekről megjelenő képek általában a tényleges gépeket ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, a képen a SZIMBOLIKUS FOTÓ felirat jelenik meg.
A termékleírás általában tartalmazza:
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a DOMOTHERM Kft. továbbítja a gyártó felé. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változás joga fenntartva.
Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk.


6. Szavatosság, jótállás, kiterjesztett gyári garancia, szervizFelhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pontban ismertetett jogok a Polgári törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő vevőket illeti meg, illetve az itt ismertetett információk a fogyasztónak minősülő vevőkre vonatkoznak. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a DOMOTHERM Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a DOMOTHERM Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.
A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

JótállásMilyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Ön hibás teljesítés esetén jogszabály alapján jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?
A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.
Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?
Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.
Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?
A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén
a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.
Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények:
A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.
Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?
Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.


A DOMOTHERM Kft. által forgalmazott termékek tekintetében a termékek magyarországi importőre, az Electrolux Lehel Kft. átvállalja a jótállási kötelezettség teljesítését, a jótállásból eredő jogait Ön így a DOMOTHERM Kft-nél, vagy az Electrolux Lehel Kft. jótállási jegyen feltüntetett központi szervizénél közvetlenül is bejelentheti.

Tájékoztatjuk, hogy az Electrolux Lehel Kft. a termékei fogyasztónak minősülő vásárlói számára extra gyártói jótállási határidőket biztosít az alább meghatározott feltételek teljesítése esetén:
-              gázüzemű készülékek:
A termék Electrolux Lehel Kft központi szervize általi üzembe helyezése és az Electrolux/AEG/Zanussi honlapon, a „Promóciók” oldalon történő regisztráció esetén a vásárlók a kötelező jótállási időn felül +1 év gyártói jótállást kapnak.
-              Marketing promóciókban szereplő extra jótállási idő:
Az Electrolux Lehel Kft. időről-időre marketing promóció keretében meghosszabbított jótállási időt biztosít azon vásárlóknak, akik az Electrolux/AEG honlapján a megfelelő, a promóciós szabályzatban megadott oldalon regisztrálják vásárlásukat. A kötelező jótállási időn felüli, meghosszabbított jótállási idő időtartamát minden esetben az aktuális marketing promóció tartalmazza.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadók.Szakszerviz információ a szervíz linken található.


Kiterjesztett gyári garancia értékesítés
A DOMOTHERM Kft. az általa forgalmazott termékek nagy részéhez kiterjesztett garancia biztosítást kínál, melynek egyszeri díja a terméktől és a kiterjesztett garancia idejétől függően változik, és minden terméknél fel van tüntetve. A kiterjesztett garancia biztosítás az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
          Telefonos segítségnyújtás

          Javítási vagy csereszolgáltatás

          Kárrendezési eljárás csereszolgáltatás esetén

A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót 
a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.

Amennyiben Ön a 2016.07.12-től 2020.04.04-ig tartó időszakban kötött kiterjesztett gyári garancia biztosítási szerződést a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-vel, a biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.

Amennyiben Ön a 2020.04.05-től 2023.07.31-ig tartó időszakban kötött kiterjesztett gyári garancia biztosítási szerződést az AEGON Magyarország Zrt-vel, a biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  A kiterjesztett garancia biztosításról szóló teljes körű tájékoztatót a kiterjesztett garancia linken tekintheti meg.

7. Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A vevő a termék alatti kosárba tesz gombra kattintva választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket; a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát a + vagy -, illetve törlés gombokkal. Ugyanitt adhatók meg, illetve módosíthatók a fizetési mód, a szállítási mód, szállítási és számlázási cím, telefonszám, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést. A megrendelés elküldése előtt Ön a felkínált felületek, jelek piktogramok segítségével bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, szállítási cím, stb.). A megrendelés és a megadott adatok bizonyos hibái és hiányosságai esetén egy felugró ablak figyelmezteti Önt a hiányok és hibák felsorolásával.
Csak abban az esetben lehet a megrendelést cégünknek elküldeni, ha az Üzletszabályzatot elolvasás után a vevő a jelölőnégyzet kipipálásával elfogadta és jóváhagyta. A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz.
A megrendelést a DOMOTHERM Kft. vevőszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot, határidőt is. A visszaigazolásban feltüntetett "várható szállítási határidő" tájékoztató jellegű. A szállítás időpontjára vonatkozóan munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított 1 napon belül sor kerül.
A DOMOTHERM Kft tájékoztatja a vevőt, hogy a megrendelés és visszaigazolása írásban kötött szerződésnek minősül. A megrendelést a DOMOTHERM Kft iktatja, az iktatott megrendelés és visszaigazolása utólag hozzáférhetőek.
A megrendelés és visszaigazolása (szerződéskötés) nyelve a magyar.
A megrendelt tételekből csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki.
A raktáron lévő készülékeket a megrendeléstől számított 10 napig áll módunkban tárolni.

8. A vásárlástól való elállás joga


Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pontban ismertetett jogok a Polgári törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő vevőket illeti meg, illetve az itt ismertetett információk a fogyasztónak minősülő vevőkre vonatkoznak. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)


Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor pedig azon a napon, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
DOMOTHERM Kft.
            Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 7.
            Fax: (+36-1) 688-22-35
•          E-mail:
[email protected], [email protected]
Ebből a célból felhasználhatja az alább olvasható Elállási nyilatkozat mintát is.
 
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz a fuvarozási költséget, postaköltséget vagy a visszaküldéssel felmerülő egyéb költséget- Ön viseli.

Amennyiben Ön az elállási jogát személyesen gyakorolja a DOMOTHERM Kft. valamelyik üzletében, jogosult az elállással érintett terméket egyidejűleg visszaadni.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
 
1DOMOTHERM Kft.
2Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
3A megfelelő jelölendő.
 
9. Szállítás

A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet A fenti szállítási módok feltételei és részletei:
A házhozszállítás
Budapesten hétfőtől-vasárnapig  
Budapest 20 km-es körzetében hétfőtől-vasárnapig

Vidéken kedd, csütörtök és szombati napokon Nyugat-Magyarországra illetve szerda, péntek és vasárnapi napokon Kelet-Magyarországra szállítunk. 

A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállalja a DOMOTHERM Kft.
Vidéki szállítás esetén a táblázatban feltüntetett szállítási napok az irányadóak.


Szállítási időszakok
 
Budapesten: hétfőtől - vasárnapig
Budapest 20 km-es körzete: hétfőtől - vasárnapig
8 órától 19 óráig: Budán az I., II., III, XI. XII., XXII. kerületek
8 órától 19 óráig: Pesten a IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületek
8 órától 19 óráig: Szentendre, Pomáz, Üröm, Solymár, Nagykovácsi irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Dunakeszi, Kistarcsa, Kerepes, Csömör irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Diósd, Érd, Budaörs, Budakeszi, Biatorbágy, Páty, Perbál, Telki, Budajenő irányában Budapest határától 20 km-en belül
8 órától 19 óráig: Pécel, Gyál, Vecsés, Dunaharaszti irányában Budapest határától 20 km-en belül
 
PRÉMIUM szállítás (a szolgáltatás kizárólag Budapesten rendelhető): hétfőtől péntekig   

 
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 1 órás szállítási intervallum kérhető - legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 2 órás szállítási intervallum kérhető- legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
9 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül 3 órás szállítási intervallum kérhető- legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
8 órától 13 óráig
vagy 13 órától 19 óráig:
az összes kerületbe, a megjelölt időszakokra délelőtti vagy délutáni szállítás kérhető - legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra -, melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg
14 órától 19 óráig: az összes kerületbe, a megjelölt időszakon belül, a megrendelés napjára házhozszállítás kérhető (13 óráig leadott megrendelés esetén), melynek díja a szállítási költség táblázatban tekinthető meg

 
 
Vidék  
Kedd, csütörtök és szombat 8-20 óráig:
 
Nyugat-Magyarország (a Dunától nyugatra)
Szerda, péntek és vasárnap 8-20 óráig: Kelet-Magyarország (a Dunától keletre)
 

A feltüntetett szállítási időszakoktól eltérni nem tudunk, valamint azok további pontosítása nem lehetséges, kérjük szíves figyelembe vételét. A szállítás várható időpontja tájékoztató jellegű!

Szállítási költség táblázat
 
Az itt szereplő szállítási díjak csak internetes megrendelés esetén érvényesek.
Budapesten
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok, 
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség   1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 
PRÉMIUM szállítás (a szolgáltatás kizárólag Budapesten rendelhető), értékhatártól függetlenül!  
1 órás szállítási intervallum  2 órás szállítási intervallum  3 órás szállítási intervallum  Expressz aznap délutáni szállítás
    14.990 Ft (ÁFÁ-val)     12.990 Ft (ÁFÁ-val)     10.990 Ft (ÁFÁ-val)      7.990 Ft (ÁFÁ-val) 
                                                                           
                                                                                 Délelőtt/délutáni szállítás  

             9.490 Ft (ÁFÁ-val)
 
Budapesten kívül, 20 km-es körzetben
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok,
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség    1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 
Vidék
Háztartási nagygépek  
Szállítási költség   7.990 Ft (ÁFÁ-val)   
Kisgépek, porszívók, főzőlapok,
páraelszívók, mikrosütők
 
Szállítási költség    1.990 Ft (ÁFÁ-val)
 
Amennyiben a megrendelés tételeinek kiszállítása több címre történik, úgy a szállítási költség címenként értendő, az egyes tételek rendelési értékének függvényében.
 A készülékek átvétele kizárólag a lepecsételt és aláírt, eredeti számla 1.(vevői) példányával lehetséges! Az eredeti számlát saját szállítás esetén az azt kiállító üzletben, nyitvatartási időben lehet átvenni.
Raktárunk:
1239. Budapest Ócsai út 7.  Soroksár központi raktárak  (Utolsó raktárépület)
Nyitvatartás: Hétfőtől-Szombatig: 10.00 - 19.00 óráig
Vasárnap: 10.00 - 18 óráig 


A tartozékok, porzsákok csak üzleteinkben történő személyes átvétellel rendelhetők, ezekre házhozszállítás csak abban az esetben kérhető, ha készülékkel együtt történik a megrendelés.
 
A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. Amennyiben a vevő házhoszállítást kér, a szállítási címet minden esetben feltüntetjük a számlán!
A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.
 
Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon, a szállítást legalább 24 órával megelőzően van lehetőség.
 
Amennyiben a vevő szeretné a megrendelt készülék kiszállításakor már leszerelt régi készüléke díjmentes elszállítását, azt a megrendeléskor jeleznie kell az erre vonatkozó rész megjelölésével. Régi készüléke utólagos elszállítására nincs mód.
 
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméke(ke)t szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az esetleges szépséghibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.
 
A vevőnek a házon belüli akadálymentes készülékmozgatást is biztosítania kell. Többszintes lakás vagy családi ház esetén a lakóhelyiségen belül emeletre nem szállítunk. A szállító sem összeszerelést illetve beüzemelést, sem régi készülék leszerelést, sem bútormozgatást nem végezhet, mert az ebből eredő esetleges károkért az alvállalkozó, illetve a Domotherm Kft felelősséget nem vállal. A már leszerelt régi készüléket kizárólag megsemmisítés céljából tudjuk elszállítani, vevő által választott más címre átszállítást nem áll módunkban vállalni. Figyelem! A megsemmisítés céljából átvett készülékeket a vásárlástól elállás esetén sem tudjuk visszaszolgáltatni!

Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli, utóbbi abban az esetben is, ha az első kiszállítás a szállítási táblázat alapján díjmentes. Ilyen esetben az adott szállítási körzetre vonatkozó szállítási díj érvényes. Ugyancsak ez a szállítási díj érvényes a vásárlástól való elállás esetén is, amennyiben a megrendelt készülék visszaszállítását a DOMOTHERM Kft végzi.


2024. március 28. napjától kezdődően a Domotherm Kft biztosítja a postai szolgáltatás igénybe vételével történő szállítás választását:
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.
Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 40 kg súly felett postai szolgáltatás nem választható. A súly számításánál több termék egyidejű megrendelése esetén azok súlya összeadódik. A csomagolás súlya minden esetben hozzáadódik a termék(ek) súlyához.

A postai szolgáltatás kizárólag számla vagy proforma számla ellenében történő előre fizetés – átutalás – fizetési mód választása esetén vehető igénybe.

A postai szolgáltatás nem választható, amennyiben a vevő cserekészülék elszállítását kéri, és/vagy kiterjesztett garancia vásárlása esetén.
A Domotherm Kft. hetente adja fel a postai szolgáltatással szállított termékeket. A szállítási határidő a feladástól számított 7-30 munkanap. A kiszállítás napját a postai szolgáltató határozza meg.

10. Számlázás, fizetési módok
 
 A számlát minden esetben a DOMOTHERM Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. Amennyiben a számlát a megrendelő cégnévre kéri kiállítani, kérjük az adószámot is megadni. A szállítási címet - amennyiben a megrendelő házhozszállítást kér - minden esetben feltüntetjük a számlán!

A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
A kiszállítást megelőzően, személyesen, készpénzben vagy bankkártyával (kivéve az American Express kártyát) az általa a megrendelés során választott üzletben 11. Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a DOMOTHERM Kft-nek. A DOMOTHERM Kft-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

12. Felelősségkorlátozás

A márkabolton keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A DOMOTHERM Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

A DOMOTHERM Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és került felszámításra.

13. Szellemi tulajdon

A DOMOTHERM Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit – így különösen a termékekkel kapcsolatos videó filmeket, képeket, illusztrációkat - a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a DOMOTHERM Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A markabolt.hu domainnév és védjegy kizárólagos tulajdonosa a DOMOTHERM Kft.

14. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.


Hatályos: 2024. május 8. napjától