Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 01046-0001
A DOMOTHERM Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a DOMOTHERM Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
Az adatokat minden módon védi a DOMOTHERM Kft. különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
 
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.


Kizárólag olyan adatot kér a DOMOTHERM Kft. a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.


A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a DOMOTHERM Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.


A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) „Megbízható bolt” programjának működése érdekében a jelen weboldalon történő vásárlások után a vevő e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.


A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást és a www.arukereso.hu részére történő adatszolgáltatást leszámítva a DOMOTHERM Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a DOMOTHERM Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.
 
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a DOMOTHERM Kft. a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.


A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.