Nyilatkozat

Kijelentem és elfogadom, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041365 székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1, a továbbiakban: Biztosító) adatait, valamint a biztosítási szerződés jellemzőit tartalmazó biztosítási ügyféltájékoztatót is magába foglaló biztosítási feltételeket, a biztosítási termékismertetőt, a távértékesítési tájékoztatót és a személyes adataim kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatót a jelen biztosítási ajánlat megtétele előtt írásban megkaptam, azokat megismertem és elfogadom.

Kifejezetten elfogadom, hogy i) a biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el, ii) hogy a biztosítási időszak a biztosítás tartamával megegyező időszak, iii) hogy a Biztosító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosított a biztosítási szerződést a biztosított termék tulajdonjogának harmadik személyre történő átruházásával egyidejűleg e harmadik személyre átruházza, valamint iv) hogy jelen biztosítás nem terjed ki a termék gyártói garancia vagy jelen szerződés alapján történő cseréje esetén az eredeti termék helyébe lépő termékre.

Ezúton biztosítási ajánlatot teszek a biztosítónak a jelen biztosítási ajánlatban meghatározott biztosított termék fent megjelölt biztosítási csomag szerinti Garancia X biztosítására. Az ajánlati nyilatkozatommal elismerem, hogy jelen nyomtatványon a biztosítással kapcsolatos igényemet helyesen rögzítették, a leírtakon túlmenően egyéb szóbeli megállapodás nem történt. Nyilatkozatommal felelősséget vállalok minden rögzített adat helyességéért. Kötelezem magam, hogy az ajánlaton szereplő adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül bejelentem a biztosítónak.